VI PÅ ALLEGIO VILL GÖRA SKILLNAD!

Vi är en familjär hemtjänst som vill göra skillnad. Vi erbjuder hemtjänst genom myndighetsbeslut eller hemservice som en hushållsnära tjänst (RUT). Kostnaden för RUT-tjänster är från 219 kr/h efter avdrag och vi utför bland annat städ, fönsterputs och enklare trädgårdsskötsel.

Vi vill ge en fin omsorg och service med hjärta. Idag har över 1000 personer i 12 kommuner valt oss som sin leverantör av hemtjänst och hemservice - det är vi väldigt tacksamma över!

Utifrån ditt behov ser vi till att tillsammans med dig och dina anhöriga utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån dina behov och önskemål.

Allegio - Utvalt manskap

Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa verksamheten när vi också har den bästa och mest engagerade medarbetargruppen!

Våra medarbetare - undersköterskor, städare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har alla kollektivavtal med avtalade försäkringar och pensioner.

Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Kompetens är viktigt – vi har därför en hög utbildningsnivå på våra medarbetare med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad.

SYSTEMATISKT KVALITETS- oCH MILJÖARBETE

Vi arbetar aktivt med Kontaktmannaskapet för att tillgodose alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, vi prioriterar små arbetsgrupper som ger mycket god kontinuitet. Vi kan ofta erbjuda samma medarbetare måndag till fredag.

Ordning och reda är grundläggande för att kunna ge en trygg omsorg och service. Alla medarbetare utgår ifrån våra godkända lokaler, har arbetskläder, ID-kort och kör företagsbilar. Planering, Lokala Rutiner och Personalhandbok finns enkelt tillhands i varje arbetsmobil.

Varje avvikelse och synpunkt dokumenteras i vårt Avvikelsesystem och åtgärdas skyndsamt. Nycklar förvaras i brandsäkra nyckelskåp med digital spårning och vi har ansvarsförsäkring.

Inom vårt hållbarhetsarbete har vi genomfört elektrifiering våra verksamhetsbilar till el-hybrider.

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE AV MEDARBETARE

Allegio Omsorg AB ägs av medarbetare genom moderbolaget Team Allegio AB sedan februari 2020. 

Pontus,  vd 

Pontus Karmhag | Maila Pontus | 0700-44 29 34

© Copyright Allegio Omsorg 2021