styrelse och ledningsgrupp

Företagets ledningsgrupp och styrelse har tillsammans god erfarenhet av hemtjänst och hemservice. Vi vill fokusera på det vi tror är viktigast – medarbetarna, därav vårt företagsnamn Allegio, legio betyder ”utvalt manskap” på latin. Vi brinner för att göra skillnad inom äldreomsorgen - vi vet att det finns mycket att göra och vi är laddade! 

styrelse

Ordförande: Amer Hadziavdak | Maila Styrelsen

Mer info om styrelsen och finansiell information om dotterbolag och moderbolag: Allegio Omsorg AB | Team Allegio AB  

ledningSGRUPP

VD: Pontus Karmhag | Maila Pontus | 0700-44 29 34 (vardagar (8-17)

Regionchef &Kvalitetsansvarig: Zlatan Hadziavdak | Maila Zlatan | 076-022 31 23 (vardagar 8-17) 

Lön & Ekonomiansvarig: Ulrika Bornesjö | Maila Ulrika | 076-007 35 98 (vardagar 8-17)

Regionchef: Neda Ghadeshi | Maila Neda | 076-022 70 29 (vardagar 8-17)

Enhetschefer: Michael, Anneli, Jenny, Malena, Maaike, Hranush, Elin T, Katarina, Sema, Julia, och Jessica.

Leverantörsinformation

Vi tar gärna emot E-fakturor, kontakta oss på ekonomi@allegio.se för mer information.

Annars använd via E-postadress för tolkning av leverantörsfakturor på: inbox.lev.999645@arkivplats.se

Bankgiro: 739-1196

besöksADRESS

Allegio Omsorg AB, Grönlandsgatan 1, 761 30 Norrtälje

© COPYRIGHT ALLEGIO OMSORG AB 2021